notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Michał Dąbrowski (1906-1954)

 

                Michał Kazimierz Dąbrowski, polonista, nauczyciel Gimnazjum i Liceum oraz Liceum Handlowego w Brzesku, urodził się 28 sierpnia 1906 r. w Nowym Sączu, w rodzinie Wincentego i Heleny z Wojnarowskich.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum w Nowym Sączu, podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie był uczniem znakomitych uczonych: prof. prof. Łosia, Kallenbacha, Windakiewicza, Nitscha i Chrzanowskiego. Ukończył je w 1929 r., natomiast tytuł magistra filologii polskiej otrzymał 20 grudnia 1930 r., na podstawie pracy „Poczet herbów Wacława Potockiego”. Następnie po ukończeniu Studium Pedagogicznego UJ i złożeniu państwowego egzaminu na nauczyciela szkół średnich, uzyskał w 1933 r. prawo nauczania j. polskiego w państwowych i prywatnych szkołach ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich.

                Pracę nauczycielską M. Dąbrowski rozpoczął w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym Towarzystwa Gimnazjalnego w Grybowie (1929-34), gdzie był ponadto opiekunem biblioteki i szkolnego hufca, a kontynuował ją później w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Wł. Jagiełły w Dębicy (1934-39). W 1939 r. zawarł związek małżeński z Ireną Kovařówną, nauczycielem brzeskiego gimnazjum. W tymże roku, po zwarciu małżeństwa, został przeniesiony na własną prośbę do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzesku. Pracy tej jednak nie podjął z powodu wybuchu wojny w 1939 r.

                W czasie okupacji prof. M. Dąbrowski pracował w Okocimskich Zakładach Przemysłowych, a także w sklepie w Brzesku. Brał również udział, wraz z żoną, w tajnym nauczaniu w zakresie gimnazjum i liceum oraz był członkiem brzeskiej Tajnej Komisji Egzaminacyjnej.

                W 1945 r. prof. M. Dąbrowski podjął pracę w brzeskim Gimnazjum i Liceum oraz w Miejskim Gimnazjum Handlowym, którego do 1949 r. był dyrektorem. W tym roku wraz z rodziną opuścił Brzesko, aby objąć stanowisko dyrektora LO w Miechowie.

                Mgr Michał Dąbrowski zmarł 4 lipca 1954 r. w Miechowie, a pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

<powrót>