notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Emilia Czuma (1918-1985)

 

                Urodziła się 19 maja 1918 r. w Bochni, w rodzinie Tomasza, pracownika salinarnego i Emilii z Wójtowiczów.

                W latach 1924-31 uczyła się w 7-klasowej Szkole Powszechnej w Bochni, a następnie w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym w Brzesku w latach 1931-1937. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, podjęła w r. 1937 dalszą naukę w Studium Wychowania Fizycznego UJ, którą przerwał wybuch wojny 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej przez dwa lata przebywała w domu, a następnie do stycznia 1945 r. pracowała w tartaku w Kłaju koło Bochni. Równocześnie udzielała tajnych lekcji z zakresu m.in. biologii. Po zakończeniu wojny kontynuowała studia, które ukończyła jesienią 1945 r. We wrześniu tego roku podjęła pracę nauczyciela wychowania fizycznego w brzeskim Gimnazjum i Liceum, w którym uczyła aż do przejścia na emeryturę w 1975 r., a następnie w niepełnym wymiarze godzin do 1979 r.

                W 1951 r. uzyskała stopień mgr. WF-u, w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie, natomiast rok później dyplom nauczyciela szkół średnich. Ponadto mgr E. Czuma była wieloletnią wychowawczynią szkolnego internatu (1955-1972), opiekunką Szkolnego Koła Sportowego i organizacji Służba Polsce, a także kontraktową sekretarką szkoły. Należała do ZNP, PCK.

                Zmarła 16 stycznia 1985 r. w Bochni i tam została pochowana na Cmentarzu Komunalnym.

<powrót>