notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Mgr Stefan Bronisław Bystrzyński (1911-1998)

 

                Mgr Stefan Bronisław Bystrzyński, długoletni profesor matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku, urodził się 14 marca 1911 r. w Częstochowie-Dębiu, w rodzinie Zygmunta - inżyniera kolejowego i Cecylii z domu Pawełkiewicz.

                Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Siedlcach, kształcił się tamże w latach 1924-1932 w Państwowym Gimnazjum im. B. Prusa, gdzie otrzymał maturę. Następnie studiował na Politechnice Warszawskiej i na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (matematyka) na Uniwersytecie Warszawskim im. J. Piłsudskiego, który ukończył w r. 1939 ze stopniem magistra filozofii w zakresie matematyki, na podstawie pracy o funkcjach uniwersalnych.

                W tym roku otrzymał nominację na nauczyciela gimnazjum w Tarnowie, jednak wybuch wojny 1939 r. uniemożliwił mu objęcie tej posady.

                W czasie okupacji niemieckiej S. Bystrzyński pracował m.in. jako robotnik przy kanalizacji Krakowa, a następnie w latach 1941-1945 jako nauczyciel w Publicznej Szkole Powszechnej w Gaju koło Krakowa. W r. 1942 zawarł w Krakowie związek małżeński z Heleną z Komenzów (zm. 1996 r.), nauczycielką uczącą w tejże szkole. W kwietniu 1945 r. został powołany do 15 Pułku Piechoty, z którym jako dowódca plutonu walczył z Niemcami nad Nysą Łużycką i Elbą. Po zdemobilizowaniu, we wrześniu 1945 r. został zatrudniony na stanowisku nauczyciela matematyki w brzeskim Państwowym Gimnazjum i Liceum, w którym uczył aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. W r. 1946 poddał się państwowemu egzaminowi na nauczyciela szkół średnich i, tym samym otrzymał kwalifikacje do nauczania matematyki jako przedmiotu głównego w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich.

                Oprócz pracy w LO, prof. Bystrzyński był nauczycielem w Powiatowym Gimnazjum i Liceum Handlowym w Brzesku (1949 r.), instruktorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych (1954/55 r.), wychowawcą szkolnego internatu (1956 r.), nauczycielem Liceum dla Pracujących w Bochni z filią w Brzesku (1960/61 r.), kierownikiem Punktu Konsultacyjnego w Brzesku dla zaocznych studiów nauczycielskich (1965/66 r.) oraz kierownikiem Ogniska Metodycznego w zakresie matematyki (1968/69 r.). Tuż przed przejściem na emeryturę ukończył w 1970 r. w Krośnie Centralny Kurs dla Nauczycieli Matematyki. Rok później odznaczony został Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk.

                Mgr Stefan Bystrzyński zmarł w Krakowie 6 października 1998 r., po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany został w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim.

<powrót>