notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Helena Bystrzyńska (1916-1996)

 

                Helena Rozalia Apolonia Bystrzyńska, z domu Komęza, urodziła się 1 stycznia 1916 r. w Krakowie Podgórzu, w rodzinie kolejarza Jana i Rozalii z Dalów.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuowała naukę w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim TSL im. Fr. Preisenda w Krakowie, w latach 1930-1935. Po uzyskaniu matury aż do 1937 r. nie pracowała, udzielała jedynie prywatnych korepetycji. W latach 1937-1939 pracowała jako nauczyciel w szkołach powszechnych: w Łagiewnikach, Bieżanowie i Woli Duchackiej, studiując równocześnie w krakowskim Konserwatorium Muzycznym. W latach 1940-1942 pracowała w Szkole Powszechnej w Gaju koło Krakowa, następnie w r. 1945 zawarła związek małżeński ze Stefanem Bystrzyńskim, mgr. filozofii, ówczesnym nauczycielem w Gaju. Przez cały czas okupacji niemieckiej brała czynny udział w tajnym nauczaniu.

                Od października 1945 r. aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. wraz z mężem związana była z brzeskim Liceum Ogólnokształcącym. Ucząc, nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje. W r. 1948 ukończyła Kurs Komendantek Hufców Szkolnych SP w Garczynie, w latach 1949-1951 uczestniczyła w wakacyjnych i zimowych turnusach Centralnego Kursu Nauczycieli Wychowania Fizycznego nauczycieli szkół średnich, natomiast w latach 1948-1951 odbyła studia wyższe I stopnia na Wydziale Handlowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w zakresie towaroznawstwa. Ponadto ukończyła również ministerialny kurs bibliotekarski oraz w 1956 r. Obóz Szkoleniowy Przysposobienia Wojskowego w Rytrze. W r. 1958 podjęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (studium dla pracujących) w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, które ukończyła w 1966 r., uzyskując tytuł mgr. chemii.

                Profesor H. Bystrzyńska uczyła rysunku, zajęć praktycznych, wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego (obronnego) i chemii. Działała również prężnie w PCK, zajmowała się dożywianiem młodzieży, a w latach 1953-54 prowadziła chór szkolny. Obdarzona dużym talentem plastycznym, projektowała i wykonywała dekoracje na uroczystości państwowe, miejskie i szkolne. W roku szkolnym 1971/72 pełniła również obowiązki kierownika międzypowiatowego ogniska metodycznego przysposobienia obronnego przy Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Brzesku.

                Za ofiarną pracę uzyskała kilka odznaczeń i wyróżnień, m.in. Odznakę Honorową PCK IV stopnia (1965), Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, przyznawany przez Ministerstwo Obrony Narodowej (1967), Pamiątkową Odznakę 50-Lecia PCK (1969) oraz dyplom uznania za ofiarną pracę nad rozwojem powszechnej samoobrony PRL (1972).

                W kilka lat po przejściu na emeryturę, H. Bystrzyńska przeniosła się wraz z rodziną do Krakowa, gdzie oddana była sprawie odzyskania niepodległej i samorządnej Polski. Była współorganizatorką KO „Solidarności” w Podgórzu i Chrześcijańskiej Demokracji - Stronnictwa Pracy w Krakowie.

                Prof. H. Bystrzyńska swoje życie poświęciła pracy pedagogicznej, kształtując postawy patriotyczne i społeczne młodzieży, ucząc wrażliwości na sprawy drugiego człowieka nie tylko na zajęciach szkolnych lecz także w działalności PCK.

                Zmarła 23 września 1996 r. w Krakowie, i tam została pochowana na Cmentarzu Rakowickim.

<powrót>