notki

 biogragiczne

 

 

 

 

 

Elżbieta Złonkiewiczowa (1903-1997)

 

                Elżbieta Złonkiewiczowa urodziła się 26 maja 1903 r. w Łodzi w rodzinie Ottona Tögla i Eugenii z Klikarów. Po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu matury, podjęła w 1923 r. studia germanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyła w 1928 r. W roku akademickim 1925-26 studiowała również filologię germańską na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1932 r. na podstawie złożonych egzaminów kwalifikacyjnych uzyskała dyplom nauczyciela szkół średnich i prawo nauczania j. niemieckiego wraz z historią literatury jako przedmiotu dodatkowego.

                Pracę pedagogiczną E. Złonkiewiczowa rozpoczęła w 1927 r. w Gimnazjum Koedukacyjnym Towarzystwa Gimnazjum Humanistycznego w Grybowie. Po utracie przez tę szkołę praw publicznych, wraz z przyszłym mężem, przeniosła się do Krzemieńca, gdzie uczyła w latach 1931-1936 w tamtejszym Gimnazjum Samorządowym. W Krzemieńcu w 1932 r. zawarła związek małżeński z Czesławem Złonkiewiczem, nauczycielem matematyki i fizyki. W 1936 r. małżeństwo Złonkiewiczów podjęło pracę w słynnym na całą Polskę Gimnazjum Krzemienieckim, ucząc w nim do wybuchu wojny w 1939 r. W latach 1939-1946 E. Złonkiewiczowa nie pracowała z powodu złego stanu zdrowia i względów rodzinnych. W maju 1943 r. rodzina Złonkiewiczów, wraz z trojgiem dzieci: Stanisławem, Jerzym i Joanną opuściła Krzemieniec i udała się do Warszawy, skąd w maju 1945 r. przeniosła się do Brzeska, gdzie Cz. Złonkiewicz otrzymał posadę nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym. W 1946 r. również E. Złonkiewiczowa podjęła pracę w tejże szkole jako magazynier szkolnego internatu, a następnie od 1955 r. do przejścia na rentę w 1960 r. jako nauczyciel języka niemieckiego. Będąc na rencie uczyła nadal w niepełnym wymiarze godzin, aż do 1968 r.

                Prof. Elżbieta Złonkiewiczowa swą wiedzą umiała zainteresować swoich uczniów i sprawiała, że wielu z nich podjęło studia germanistyczne.

                Zmarła 14 kwietnia 1997 r. w Rzeszowie po długiej i ciężkiej chorobie, a pochowana została na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku.

<powrót>