notki

 biogragiczne

 

 

 

 

 

Czesław Złonkiewicz (1902-1981)

 

                Mgr Czesław Franciszek Złonkiewicz urodził się 2 stycznia 1902 r. w Rzeszowie, w rodzinie Jakuba i Kazimiery z Książków. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do I Państwowego Gimnazjum w Tarnowie, które ukończył w 1920 r. egzaminem maturalnym. Następnie, w latach 1923-28 studiował matematykę i fizykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie na Politechnice Lwowskiej. W 1932 r. otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich wydany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

                Po ukończeniu studiów Cz. Złonkiewicz uczył w latach 1928-31 w Gimnazjum Koedukacyjnym Towarzystwa Gimnazjum Humanistycznego w Grybowie, w którym pracowała również jego przyszła żona. Po utracie przez tę szkołę praw publicznych, wraz z przyszłą żoną, przeniósł się do Krzemieńca, gdzie uczył w latach 1931-36 w tamtejszym Gimnazjum Samorządowym. W Krzemieńcu w 1932 r. zawarł związek małżeński z Elżbietą Tögel, nauczycielem j. niemieckiego. W 1936 r. Cz. Złonkiewicz podjął pracę w słynnym na całą Polskę Liceum Krzemienieckim gdzie uczył do wybuchu wojny. Tam też zaprzyjaźnił się ze znakomitym malarzem kolorystą, muzykiem i nauczycielem rysunku - Emilem Krchą, członkiem ugrupowania „Zwornik”. W czasie wojny, w latach 1939-41 uczył w Polskiej Szkole  Dziesięcioklasowej w Krzemieńcu. W maju, wraz z rodziną opuścił Krzemieniec i udał się do Warszawy. Tam w latach 1943-44 brał udział w tajnym nauczaniu, pracując w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Anny Jakubowskiej, Gimnazjum Rolniczym i Szkole Ogrodniczej inż. St. Wiśniewskiego oraz w Gimnazjum w Godzianowie.

                Po zakończeniu wojny, 29 maja 1945 r. został przeniesiony na własną prośbę do Liceum i Gimnazjum w Brzesku, gdzie pracował jako nauczyciel matematyki, fizyki i astronomii aż do przejścia na emeryturę w 1969 r. Przez pewien czas pracował nadal w tej szkole w niepełnym wymiarze godzin, jako nauczyciel kontraktowy. W swojej wieloletniej pracy pedagogicznej kilkakrotnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Swoje prace w zakresie fizyki i astronomii publikowała w prasie zawodowej.

                Cz. Złonkiewicz był pedagogiem niezwykle prawym, sumiennym i wymagającym za co został odznaczony m.in. Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (1967), Złotym Krzyżem Zasługi (1968) i Krzyżem Kawalerskim (1974).

                Zmarł w Brzesku, 1 stycznia 1981 r. i został pochowany na tutejszym Cmentarzu Komunalnym.

<powrót>