notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Jan Schweiger (1906-1990)

 

Prof. Jan Piotr Schweiger, długoletni pedagog brzeskiego LO, urodził się 23 października 1906 r. w Travniku (Jugosławia), w rodzinie Zygfryda i Stefanii. Szkołę powszechną ukończył w Radomsku w 1917 r., później kształcił się w latach 1918-1925 w IX Państwowym Gimnazjum im. J. Hoene-Wrońskiego w Krakowie, które ukończył w 1925 r., uzyskując świadectwo dojrzałości. Następnie studiował chemię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1925-1933. Po otrzymaniu absolutorium, upoważniającego go do ubiegania się o tytuł dr. filozofii, napisał pracę doktorską, ale zrezygnował ze zdawania odpowiednich egzaminów.

W 1933 r. ożenił się i podjął pracę jako chemik analityk w Szpitalu Okręgowym w Krakowie. Następnie pracował jako nauczyciel chemii i fizyki w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Lublińcu w latach 1937-1939.

W czasie okupacji niemieckiej, w latach 1940-1945 pracował jako robotnik w Zarządzie Dróg w Krakowie. Po wyzwoleniu w roku szkolnym 1945/46 pracował jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Radłowie koło Brzeska, a następnie w latach 1946-1948 jako wizytator szkół zawodowych w Zjednoczeniu Przemysłu Farmaceutycznego w Krakowie. W latach 1948-1956 pełnił obowiązki dyrektora w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Krościenku nad Dunajcem.

W 1957 r. podjął pracę w LO w Brzesku, gdzie uczył chemii i fizyki, a okresowo także matematyki, do przejścia na emeryturę w 1973 r. W szkole tej nauczał jednak nadal w niepełnym wymiarze godzin do 1987 r. W brzeskim LO prowadził także koła chemiczne i turystyczne. Był ponadto wieloletnim uczestnikiem Uczelnianych Komisji Egzaminacyjnych Wyższych Uczelni Krakowa.

Od przed wojny był działaczem ZNP; ponadto przez szereg lat pełnił obowiązki przewodniczącego Państwowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Oddziale ZNP w Brzesku.

Wielką namiętnością profesora był brydż, w którego grał w każdej wolnej chwili.

Profesor Jan Schweiger zmarł w Brzesku 10 sierpnia 1990 r., a pochowany został na cmentarzu w Krakowie-Batowicach.

<powrót>