notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Dyr. dr Stanisław Szeligiewicz (1893-1942)

 

                Dr Stanisław Szeligiewicz, pedagog gimnazjów w Bochni i Chrzanowie oraz dyrektor gimnazjów w Brzesku i Krakowie, urodził się 29 czerwca 1893 r. w Starym Sączu, w rodzinie Karola, wytwórcy powrozów i Karoliny z Chmurów.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, a następnie Gimnazjum Państwowego w Nowym Sączu (1905-1913), dzięki pomocy finansowej brata, ks. Kazimierza Szeligiewicza mieszkającego w Kałtuszu, podjął studia filologiczne m.in. u prof. Juliusza Kleinera na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Ukończył je w 1918 r. uzyskaniem stopnia dr. filozofii na podstawie dysertacji pt. „Wpływ św. Jana Złotoustego na wymowę kaznodziejską Stanisława Karnkowskiego”, napisanej pod kierunkiem znakomitego filologa i językoznawcy, prof. dr. Wilhelma Bruchnalskiego.

                Po ukończeniu studiów, dr Szeligiewicz uczył w Gimnazjum Państwowym w Bochni w latach 1918-1920 i w Państwowym Gimnazjum im. St. Staszica w Chrzanowie w latach 1920-1929. Rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 29 marca 1930 r. został mianowany dyrektorem Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Brzesku, z dniem 1 kwietnia tego roku. Funkcję tę pełnił do grudnia 1937 r. Tytuł profesora gimnazjum otrzymał w 1929 r. W brzeskim gimnazjum uczył j. polskiego, a okresowo także historii, propedeutyki, filozofii i j. łacińskiego. Był ponadto członkiem Rady Szkolnej Powiatowej, Komisji Egzaminacyjnej dla egzaminów praktycznych nauczycieli szkół powszechnych, Komitetu Rodzicielskiego, Wydziału Opieki nad młodzieżą szkół średnich, zastępcą Komisarza Rządu miasta Brzeska oraz członkiem Zarządu Przyjaciół Harcerstwa.

                Dyrektor dr Szeligiewicz prowadził również egzaminy dojrzałości w różnych szkołach, w tym w Gimnazjum Prywatnym Żeńskim Komitetu Obywatelskiego (1934 r.) i Gimnazjum Prywatnym ss. Niepokalanek w Nowym Sączu (1934 r.) oraz w Gimnazjum Prywatnym ss. Urszulanek w Tarnowie (1936 r.)

                1 stycznia 1938 r. dr Szeligiewicz objął funkcję dyrektora II Państwowego Liceum i Gimnazjum im. św. Jacka w Krakowie, którą pełnił do wybuchu II wojny światowej. Po rozstrzelaniu przez Niemców jego uczniów na Wzgórzach Krzesławickich oraz po upadku Francji, nie mogąc pogodzić się z utratą niepodległości, popadł w ciężką nieuleczalną chorobę.

                Dyrektor dr Stanisław Szeligiewicz zmarł w Krakowie 27 listopada 1942 r. i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Odznaczony był m.in. Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928).

                W pamięci kolegów i uczniów pozostał jako człowiek wielkiej wiedzy, niezwykle uczciwy, sprawiedliwy, pracowity i żarliwy patriota.

 

<powrót>