notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Ks. Michał Blecharczyk (1905-1965)

 

                Ks. Michał Józef Blecharczyk, wikariusz, katecheta brzeskiego gimnazjum i szkół powszechnych, organizator tajnego nauczania, późniejszy biskup pomocniczy tarnowski, urodził się 26 sierpnia 1905 r. w Rabie Niżnej koło Rabki, w rodzinie Józefa i Katarzyny z domu Masłowiec.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, kształcił się do 1923 r. w Niższym Gimnazjum Państwowym w Nowym Targu, a następnie w I Państwowym Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, gdzie w 1927 r. uzyskał maturę. W latach 1927-1932 studiował w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Leona Wałęgi otrzymał 26 marca 1932 r. Następnie podjął dalsze studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Ukończył je w 1938 r. uzyskaniem stopnia magistra teologii na podstawie pracy „Miłość Boża w nauce św. Franciszka Salezego”.

                Pracę duszpasterską i pedagogiczną rozpoczął ks. M. Blecharczyk w 1932 r. w Ciężkowicach, gdzie pracował do 1936 r., ucząc religii w szkołach powszechnych w Ciężkowicach, Ostruszy i Bogoniowicach. W latach 1936-1938 był duszpasterzem i katechetą w Baranowie Sandomierskim. Uczył również w pobliskich szkołach powszechnych w Domacynach, Dymitrowie Dużym i Suchorzowie. W grudniu 1938 r. został mianowany wikariuszem i katechetą w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. J. Piłsudskiego w Brzesku. Pracę tę rozpoczął 1 stycznia 1939 r.

                W czasie okupacji hitlerowskiej uczył religii w brzeskich szkołach powszechnych. Ponadto był bardzo zaangażowany w organizację tajnego nauczania na terenie miasta i rejonu brzeskiego. Po śmierci dyrektora gimnazjum, Mieczysława Berezowskiego wraz z Władysławem Wawryką, dyrektorem gimnazjum w Mołodecznie, mieszkającym wówczas w Jadownikach był koordynatorem i dokumentalistą tajnego nauczania. Był ponadto łącznikiem Zarządu Powiatowego oraz członkiem Państwowej Tajnej Komisji Egzaminacyjnej na powiat brzeski.

                Po wyzwoleniu miasta ponownie pełnił obowiązki gimnazjalnego katechety, jednak z powodu złego stanu zdrowia pozostawał długi czas na zwolnieniu lekarskim. 31 stycznia 1949 r. decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego ze względu na stan zdrowia, został przeniesiony w stan spoczynku. W tym też roku na podstawie dysertacji o filozofii Cieszkowskiego doktoryzował się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                Od 1945 r. ks. M. Blecharczyk był ojcem duchownym Seminarium Duchownego w Tarnowie i wykładowcą liturgiki i teologii fundamentalnej. 5 lutego 1953 r. został mianowany proboszczem i dziekanem w Bochni. Z jego inicjatywy przeprowadzono gruntowne remonty zabytkowej drewnianej dzwonnicy, kaplicy Matki Boskiej Bocheńskiej wraz z konserwacją cudownego obrazu oraz kaplicy na Murowiance. Ponadto rozpoczął również starania o remont zagrożonej szkodami górniczymi bocheńskiej fary.

                6 lipca 1958 r. został mianowany przez papieża Piusa XII biskupem tytularnym Jos i sufraganem tarnowskim. Sakrę biskupią otrzymał 5 października tego roku z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Miał znaczący wkład doktrynalny w dzieło Vaticanum II.

                Ksiądz bp dr Michał Blecharczyk zmarł nagle w Tarnowie 10 listopada 1965 r. Pochowany został w grobowcu rodzinnym w Olszówce koło Rabki.

<powrót>