notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Witold Stawiarski (1924-1996)

 

                Witold Czesław Stawiarski urodził się 2 stycznia 1924 r. w Jędrzejowie, w rodzinie kolejarza Wincentego i Antoniny z Kowalskich. Osierocony w wieku 4 lat, wychowywał się wraz z czworgiem rodzeństwa pod opieką ojca.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Jędrzejowie w 1938 r., podjął naukę w tamtejszym Prywatnym Gimnazjum. Naukę przerwał mu wybuch II wojny światowej. Drugą klasę gimnazjum ukończył na tajnych kompletach w 1940 r. Ze względu na trudną sytuację materialną i rodzinną pracował w latach 1941-1945 jako robotnik przy przeładunkach i budowie torów na kolei wąskotorowej, a następnie jako uczeń ślusarski w warsztatach naprawy parowozów w Jędrzejowie. Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1947 uczył się dalej w Państwowym Liceum i Gimnazjum dla Dorosłych w Jędrzejowie. Po otrzymaniu w 1947 r. świadectwa dojrzałości podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, które ukończył w 1950 r. W tym też roku objął stanowisko nauczyciela matematyki w LO w Szydłowcu koło Radomia. W r. 1952 uzyskał dyplom ukończenia WSP dający mu kwalifikacje zawodowe do nauczania matematyki w szkołach ogólnokształcących stopnia licealnego. W r. 1952 przeniósł się do LO im. T. Kościuszki w Myślenicach, gdzie pracował do r. 1958. W brzeskim LO pracował w latach 1958-1984.

W. Stawiarski był ponadto członkiem Zarządu OKS i Społecznym Inspektorem Pracy Ogniska ZNP. Za swoją pracę pedagogiczną uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 12 lutego 1996 r. w Brzesku i tu został pochowany na Cmentarzu Komunalnym

<powrót>