notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Józefa Pisztkówna-Kluzowa (1906-1990)

 

Józefa Pisztkówna-Kluzowa urodziła się 8 lutego 1906 r. w Nowym Sączu. Tam też ukończyła Gimnazjum Żeńskie oraz wstąpiła w 1922 r. do ZHP. Następnie studiowała polonistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również przy tejże uczelni Studium Pedagogiczne. Pełniła także funkcję drużynowej XIII Drużyny Harcerskiej Żeńskiej w tym mieście.

                W latach 1919-1932 pracowała w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym w Brzesku, gdzie uczyła gimnastyki i prac ręcznych dziewcząt, a także okresowo j. polskiego, j. niemieckiego i historii. Ponadto w roku szkolnym 1931/32 była również kierownikiem dożywiania młodzieży i opiekunką hufca Przysposobienia Wojskowego. J. Pisztkówna przyczyniła się również do powstania i rozwoju harcerskiego ruchu żeńskiego w Brzesku. Pełniła od 1930 r. funkcję harcmistrzyni oraz opiekunki I Drużyny Harcerek im. Zofii Chrzanowskiej.

                W 1932 r. J. Pisztkówna przeniosła się do Jarosławia, gdzie w latach 1936-1939 uczyła w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Kupieckim. Ponadto pracowała jako sekretarka w tamtejszym hufcu. We wrześniu 1937 r. założyła III Drużynę Harcerek, której była drużynową do wybuchu wojny. W okresie okupacji niemieckiej prowadziła w Jarosławiu tajne nauczanie. Od 1945 r. do września 1948 r. była komendantką Obszaru Hufca Jarosław, a w latach 1947-1948 referentką kształcenia starszyzny przy Komendzie Chorągwi w Rzeszowie. W 1957 r. powróciła do pracy w ZHP i do 1960 r. pełniła funkcję członka Komendy Chorągwi w Rzeszowie.

Józefa Pisztkówna-Kluzowa zmarła 17 maja 1990 r. w Krakowie, a pochowana została na cmentarzu w Krzemienicy koło Łańcuta.

 

<powrót>