notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Jadwiga Pinowska-Borońska (1898-1980)

 

Jadwiga Pinowska-Borońska z domu Przybyłowska, nauczyciel szkół średnich w Wieliczce, Katowicach, Brzesku, Skawinie, Bochni i Radzyminie, urodziła się 16 września 1898 r. w Czarnej Wsi (obecnie Kraków-Zwierzyniec), w rodzinie Jana i Zofii z Riedlów.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczyła się w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim ss. Urszulanek w Krakowie, gdzie w 1917 r. uzyskała maturę. Następnie, w latach 1917-20 kształciła się w Seminarium Gospodarczym w Snopkowie koło Lwowa, które ukończyła z odznaczeniem i dyplomem nauczyciela szkół gospodarczych. W pierwszej połowie lat dwudziestych studiowała chemię, fizykę, mineralogię i biologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1928 r. Państwowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przyznała jej dyplom, na mocy którego mogła nauczać chemii z mineralogią jako przedmiotu głównego i fizyki jako przedmiotu dodatkowego, w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich państwowych i prywatnych z językiem wykładowy polskim.

                Pracę pedagogiczną J. Pinowska rozpoczęła w 1924 r. w Gimnazjum Żeńskim im. M. Konopnickiej w Wieliczce, gdzie pracowała do 1926 r. Następnie, w latach 1927-29 uczyła w Miejskim Gimnazjum i Liceum w Katowicach. W latach 1931-39 uczyła fizyki, matematyki i zajęć praktycznych dziewcząt w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym w Brzesku, do 1935 r. jako nauczyciel kontraktowy, a później stały. W 1935 r. była opiekunką 26 dniowego obozu harcerek w Maniowych. Ponadto opiekowała się pracowniami: chemiczną i fizyczną. W czasie II wojny światowej pracowała na wsi pod Skawiną. Po wyzwoleniu nie powróciła już do Brzeska, bowiem w 1945 r. założyła w Skawinie Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne, które prowadziła do 1947 r. Jesienią tego roku J. Pinowska przeniosła się do Bochni, gdzie do 1951 r. uczyła chemii w tamtejszym Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Wielkiego. W 1947 r. prowadziła również internat żeński przy tamtejszym Liceum Pedagogicznym. Jesienią 1953 r. rozpoczęła pracę w Liceum Pedagogicznym w Radzyminie koło Warszawy, w którym uczyła aż do przejścia na emeryturę w 1959 r.

                Jadwiga Pinowska-Borońska zmarła 2 czerwca 1980 r. w Warszawie, po długiej i ciężkiej chorobie (rak płuc) i została pochowana na tamtejszym Cmentarzu Powązkowskim.

<powrót>