notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Ks. Stanisław Pękała (1915-1984)

 

Ks. Stanisław Pękała urodził się 12 kwietnia 1915 r. w Korzennej koło Grybowa, w rodzinie chłopskiej. Jego ojciec Paweł wcześnie go osierocił, ginąc w działaniach I wojny światowej.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, kształcił się od 1927 r. w I Państwowym Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu, a później w I Państwowym Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, gdzie w 1935 r. złożył egzamin maturalny. Następnie wstąpił do tarnowskiego Seminarium Duchownego, po ukończeniu którego otrzymał święcenia kapłańskie 31 marca 1940 r.

Ks. Pękała początkowo pełnił obowiązki wikarego w Bieczu koło Jasła (1940 - sierpień 1943), ucząc równocześnie religii w szkołach powszechnych w Kwiatonowicach i Strzeszynie koło Gorlic, a następnie w Dąbrowie Tarnowskiej (1943 - kwiecień 1945) i w Pilźnie koło Dębicy (kwiecień 1945 - wrzesień 1945), skąd został przeniesiony do Brzeska na stanowisko katechety w Państwowym Gimnazjum i Liceum. W brzeskim liceum uczył do końca roku szkolnego 1953/54, kiedy to został przez władze szkolne usunięty. Naukę religii prowadził wówczas w kościele parafialnym. Ks. Pękała uczył również religii w brzeskim Państwowym Liceum Administracyjno-Handlowym, a następnie w Technikum Ekonomicznym Ministerstwa Skupu w latach 1950-1952.

Przez ostatnie 26 lat swojego życia był proboszczem parafii w Brzesku-Słotwinie, a także budowniczym obecnego kościoła. Był wielkim przyjacielem młodzieży, z którą organizował misteria Bożego Narodzenia i Męki Pańskiej. Swój niezwykle cenny księgozbiór przekazał bibliotece parafialnej.

Ks. S. Pękała zmarł 9 września 1984 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku. W sierpniu 1996 r. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej na Słotwinie odsłonięto epitafium poświęcone jego pamięci.

<powrót>