notki

 biogragiczne

 

 

 

 

 

Mgr Anna Pabian (1917-1991)

 

                Mgr Anna Pabian - filolog klasyczny, wieloletni pedagog brzeskiego LO, urodziła się 11 listopada 1917 r. w Zawadzie Uszewskiej koło Brzeska, w rodzinie chłopskiej Jakuba i Rozalii z Cieślów.

Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum, rozpoczęła w 1936 r. studia w zakresie filologii klasycznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które w 1939 r. przerwała wojna. Po jej zakończeniu powróciła na UJ, który ukończyła w 1946 r. Tytuł mgr. otrzymała na Wydziale Filozoficznym tegoż uniwersytetu.

                Będąc na ostatnim roku studiów (1945 r.) podjęła pracę w Gimnazjum i Liceum Żeńskim w Zabrzu, gdzie pracowała do r. 1948. Następnie uczyła: w Państwowej Szkole Przemysłowej (przemianowanej później na Technikum Włókiennicze) w Bielsku (1948-1951), w Gimnazjum i Liceum w Rudzie Śląskiej (1951/1952), w LO w Olkuszu (1952-1955), w Szkole Podstawowej nr 75 w Krakowie-Piaskach Wielkich (1955/1956) i w LO w Książu Wielkim (1956/1957). W 1957 r. powróciła w rodzinne strony i zaczęła pracować jako nauczyciel j. łacińskiego w LO w Brzesku, a czasowo także jako wychowawczyni szkolnego internatu.

                A. Pabian przeszła na emeryturę w 1972 r. i zamieszkała wówczas w rodzinnej miejscowości. Zmarła 21 kwietnia 1991 r. w Brzesku, a pochowana została na Cmentarzu Parafialnym w Uszwi.

<powrót>