notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Helena Bereziuk (1911-1991)

 

Mgr Helena Bereziuk urodziła się 9 listopada 1911 r. w Szczurowej koło Brzeska, w rodzinie Stefana i Teofili z Wszołków.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej w Brzesku, w latach 1926-30 kształciła się w tutejszym Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym. Po uzyskaniu matury, w latach 1930-34 studiowała filologię polską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł magistra filologii polskiej otrzymała w 1938 r. na podstawie pracy „Twórczość nowelistyczna Marii Konopnickiej”. Następnie w 1939 r. ukończyła Studium Pedagogiczne przy Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskała kwalifikacje zawodowe na nauczyciela j. polskiego w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich.

                Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1938 r. jako nauczyciel kontraktowy w Prywatnym Liceum i Gimnazjum ss. Benedyktynek w Staniątkach, w dawnym powiecie bocheńskim, gdzie była zatrudniona do sierpnia 1939 r.

                W czasie okupacji hitlerowskiej mieszkała w Jadownikach koło Brzeska. Brała wówczas udział w tajnym nauczaniu niezorganizowanym (1940-42) i zorganizowanym (1942-45) w rejonie powiatu brzeskiego w zakresie gimnazjum i liceum, będąc ponadto członkiem komisji egzaminacyjnej.

                Po wyzwoleniu podjęła pracę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Brzesku, w którym uczyła jako nauczyciel kontraktowy (1945/46), a następnie stały. Przez pewien czas pracowała również w brzeskim Miejskim Koedukacyjnym Gimnazjum Handlowym. 1 września została przeniesiona „ze względów organizacyjnych” do Liceum Ogólnokształcącego w Radłowie. W 1957 r. na własną prośbę powróciła do brzeskiego LO, w którym pracowała do przejścia na emeryturę w 1968 r. Kontaktu ze szkołą jednak nie zerwała, bowiem pracowała w niej nadal jako nauczyciel kontraktowy w niepełnym wymiarze godzin, ucząc języków polskiego (1968-72) i łacińskiego (1971-80).

                H. Bereziuk była również długoletnim, aktywnym członkiem ZBOWiD-u. Jako członek Komisji Historycznej brzeskiego koła tego związku, współpracowała z Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, zbierając i opracowując materiały dotyczące tajnego nauczania w powiecie brzeskim (zob. H. Bereziuk, Okupacja hitlerowska 1939-1945 [w:] Zarys dziejów Gimnazjum i Liceum ogólnokształcącego im. M. Kopernika 1911-1978, Brzesko 1967, s. 12-23a). Ponadto działała również w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Towarzystwie Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1975 r. była prezesem Zarządu Koła tegoż Towarzystwa w Brzesku i wiceprzewodniczącą Tarnowskiego Oddziału.

                Jako nauczyciel wykazywała się bardzo dużą obowiązkowością i umiłowaniem zawodu. Położyła duże zasługi dla wychowania patriotycznego młodzieży, kształcąc jej sprawność językową i wyrabiając miłość do narodowej kultury, za co została odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

                Helena Bereziuk zmarła w Brzesku, 25 lipca 1991 r. i pochowana została w grobowcu rodzinnym Habryłów na Cmentarzu Komunalnym.

<powrót>