notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Jan Królikiewicz (1891-1970)

 

                Jan Królikiewicz, profesor brzeskiego gimnazjum, wieloletni dyrektor gimnazjum w Wadowicach, uczestnik tajnego nauczania w powiatach brzeskim i bocheńskim, urodził się 8 grudnia 1891 r. w Wojniczu.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, kształcił się dalej w latach 1903-1911 w gimnazjum w Tarnowie. Następnie w latach 1911-1914 i 1918-1919 studiował filologię klasyczną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1915-1918 służył w armii austriackiej, a po odzyskaniu niepodległości w latach 1918-1919 w armii polskiej.

                Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1919 r. w Powiatowym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Jana Goetza w Brzesku, gdzie uczył języków: polskiego, niemieckiego, łacińskiego, greckiego oraz historii i geografii, a także sprawował opiekę nad szkolnym kołem dramatycznym i biblioteką szkolną dla nauczycieli.

                Z dniem 1 października 1933 r. prof. J. Królikiewicz został przeniesiony na stanowisko dyrektora w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Miechowity w Wadowicach. W szkole tej uczył języków polskiego i niemieckiego, historii i zagadnień z życia współczesnego. Jego uczniem był m.in. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

                Po zamknięciu gimnazjum we wrześniu 1939 r. przebywał do stycznia 1941 r. w Wadowicach, a następnie przez kilka miesięcy w Wojniczu. Od września 1941 r. pracował jako nauczyciel szkół powszechnych, najpierw w Kobylu koło Bochni, a potem w Nowym Wiśniczu. Równocześnie w latach 1943-1945 prowadził tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej, m.in. w Wojniczu i Nowym Wiśniczu, gdzie był przewodniczącym komisji egzaminacyjnej w 1944 r.

                Do Wadowic powrócił tuż po wyzwoleniu w 1945 r. i nadal pełnił funkcję dyrektora. Przy pomocy osób z przedwojennego grona pedagogicznego, szybko doprowadził do normalnej pracy gimnazjum i liceum. W 1945 r. był również przewodniczącym komisji maturalnej w gimnazjum żeńskim.

                W 1953 r. dyr. J. Królikiewicz został niesłusznie, przedwcześnie przeniesiony w stan spoczynku. Odwołał się od tej decyzji w 1956 r. Dopiero dwa lata później Główna Komisja Rehabilitacyjna przy Ministerstwie Oświaty uznała, że decyzja ta była nieuzasadniona i krzywdząca. Powodem szykan była m.in. jego działalność w „Strzelcu”, sięgająca czasów sprzed I wojny światowej i lat międzywojennych. Po przejściu na emeryturę był przez rok dyrektorem Prywatnej Szkoły Ogólnokształcącej w Szczyrzycu, kilka lat przepracował również w księgarniach w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Wadowicach.

Jan Królikiewicz był wytrawnym pedagogiem, miłośnikiem i znawcą filologii klasycznej i kultury antycznej. Rozmiłowany w poezji (jego ulubionym poetą był J. Kasprowicz), sam pisał wiersze.

Zmarł 28 sierpnia 1970 r. w Wadowicach, a pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w rodzinnym Wojniczu.

<powrót>