notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Irena Kovař-Dąbrowska (1908-1993)

 

Irena Zdzisława Klara Kovař-Dąbrowska, filolog klasyczny, nauczyciel brzeskiego gimnazjum, urodziła się 9 października 1908 r. w Babicach koło Oświęcimia, w rodzinie Antoniego - Czecha z pochodzenia i Klary ze Stopczańskich.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej, w latach 1920-27 kształciła się w Gimnazjum Koedukacyjnym im. S. Konarskiego Towarzystwa Szkoły Średniej w Oświęcimiu. Po uzyskaniu matury studiowała filologię klasyczną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 28 kwietnia 1933 r. uzyskała tytuł magistra. Po ukończeniu studiów kształciła się dalej w Studium Pedagogicznym UJ. W 1934 r. po zdaniu państwowego egzaminu na nauczyciela szkół średnich, uzyskała prawo nauczania filologii klasycznej jako przedmiotu głównego oraz historii starożytnej i j. niemieckiego, jako przedmiotów dodatkowych w państwowych i prywatnych szkołach ogólnokształcących oraz seminariach nauczycielskich z językiem wykładowym polskim.

                I. Kovař-Dąbrowska pracę pedagogiczną rozpoczęła w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym Towarzystwa Gimnazjalnego Humanistycznego w Grybowie (1932-35), gdzie również opiekowała się żeńską drużyną harcerską, a kontynuowała ją w Gimnazjum Państwowym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (1935-36), a następnie w Gimnazjum Państwowym im. Marcina Kromera w Gorlicach (1936-37). W 1937 r. została przeniesiona do Państwowego Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzesku, gdzie uczyła j. łacińskiego i j. polskiego, najpierw jako nauczyciel kontraktowy, następnie etatowy, a później stały. W 1939 r. wyszła za mąż za polonistę Michała Dąbrowskiego.

                Od października 1939 r. aż do grudnia 1944 r. prof. I. Kovař-Dąbrowska udzielała prywatnych lekcji j. łacińskiego, a także od 1940 r. brała udział w tajnym nauczaniu w zakresie gimnazjum i liceum, będąc członkiem Tajnej Komisji Egzaminacyjnej w Brzesku.

                Po wyzwoleniu miasta, 10 lutego 1945 r. powróciła do pracy w brzeskim gimnazjum i liceum, gdzie uczyła łaciny do 1949 r. W tymże roku wraz z mężem prof. Michałem Dąbrowskim i rodziną przeniosła się do Miechowa, gdzie w tamtejszym LO uczyła j. łacińskiego aż do przejścia na emeryturę w 1971 r. Zamieszkała wówczas w Krakowie. Będąc na emeryturze dojeżdżała do miechowskiego liceum, w którym uczyła nadal na pół etatu. W 1984 r. została odznaczona za szczególnie wyróżniającą pracę pedagogiczną Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Mgr Irena Kovař-Dąbrowska zmarła w Krakowie 13 lutego 1993 r. i pochowana została w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim.

<powrót>