notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Józef Kijak (1886-1940)

 

                Józef Kijak, długoletni profesor brzeskiego gimnazjum i działacz harcerski, urodził się 29 sierpnia 1886 r. w Borzęcinie koło Brzeska, w rodzinie chłopskiej.

Po ukończeniu studiów pracował w bliżej nieznanym gimnazjum. Od 1919 r. związał się z Powiatowym Gimnazjum im. Jana Goetza w Brzesku, gdzie uczył matematyki i fizyki, a okresowo również geometrii wykreślnej i chemii. Ponadto sprawował nadzór nad szkolnym gabinetem fizycznym oraz kółkami radiowym i technicznym. W latach 1931-1939 był również opiekunem I Drużyny Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego, a także pełnił funkcję skarbnika, a następnie sekretarza Koła Przyjaciół Harcerstwa w Brzesku. Prowadził szkolne obozy harcerskie w Diłoku na Huculszczyźnie (1934), w Tatrach (1935), Landwarowie (1936) i Cetniewie na Pomorzu (1939). W roku szkolnym 1937/38 został mianowany hufcowym. W latach 1930-1933 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych. Był uwielbiany przez młodzież nazywającą go „Tatą”, mimo iż stawiał jej bardzo wysokie wymagania, które egzekwował.

                Przez wiele lat J. Kijak był radnym Rady Miejskiej, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Miejskim. Był m.in. jednym z inicjatorów budowy Publicznej Szkoły Powszechnej w Brzesku (1938 r.). Po wybuchu wojny w 1939 r. wchodził w skład Rady Tymczasowej, kierowanej przez burmistrza Franciszka Soję, a także pełnił funkcję komendanta brzeskiej Straży Obywatelskiej, mającej strzec mienia obywateli i porządku w mieście.

Prof. Józef Kijak zaszczuty i zagrożony aresztowaniem zmarł 15 września 1940 r. w Brzesku. Pochowany został na tutejszym Cmentarzu Parafialnym.

<powrót>