notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Zofia Kądziela (1911-1986)

 

                Mgr Zofia Kądziela urodziła się 6 sierpnia 1911 r. w Czchowie koło Brzeska, w rodzinie nauczycielskiej (pochodzenia chłopskiego) Franciszka i Marii z Wróblewskich.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej w Czchowie, w latach 1921-1929 kontynuowała naukę w Gimnazjum Żeńskim im. Elizy Orzeszkowej Towarzystwa Szkoły Średniej w Tarnowie, gdzie uzyskała egzamin dojrzałości. Następnie studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła w 1936 r., uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie botaniki. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskała kwalifikacje zawodowe na nauczyciela przyrodoznawstwa (nauk biologicznych), jako przedmiotu głównego i geologii, jako przedmiotu dodatkowego w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich państwowych i prywatnych z językiem wykładowym polskim.

                Po ukończeniu studiów w roku szkolnym 1936/37 odbyła praktykę nauczycielską w III Gimnazjum Państwowym w Krakowie, następnie pracowała jako nauczyciel kontraktowy w Prywatnym Gimnazjum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkoły Średniej w Biłgoraju, w województwie lubelskim. Ze szkoły tej odeszła na własne żądanie, otrzymawszy  w 1938 r. posadę w II Państwowym Gimnazjum i Liceum Żeńskim im. Królowej Jadwigi w Chełmie Lubelskim.

                Wakacje letnie w 1939 r. Z. Kądziela spędzała w domu rodzinnym w Czchowie. Wybuch wojny uniemożliwił jej więc powrót do Chełma. Pozostała w Czchowie, gdzie pracowała w tamtejszej siedmioklasowej Szkole Powszechnej aż do zwolnienia jej przez szkolne władze okupacyjne w Tarnowie w sierpniu 1940 r. W czasie okupacji hitlerowskiej nauczała prywatnie oraz brała udział w tajnym nauczaniu niezorganizowanym (1939-42) i zorganizowanym (1942-45) w zakresie szkoły podstawowej i średniej. Ponadto była również członkiem komisji egzaminacyjnej w Czchowie.

                1 lutego 1945 r. Z. Kądziela zgłosiła się do pracy w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Brzesku, gdzie została zatrudniona jako nauczyciel kontraktowy. 1 czerwca 1946 r. została mianowana nauczycielem etatowym tejże szkoły. W Liceum Ogólnokształcącym uczyła do przejścia na emeryturę w 1973 r., pełniąc równocześnie do r. 1964 stanowisko wychowawcy licealnego internatu.

                Udzielała się również w pracy społecznej działając m.in. w Lidze Ochrony Przyrody, Polskim Czerwonym Krzyżu, Związku Nauczycielstwa Polskiego.

                Za wieloletnią, nienaganną pracę pedagogiczną została odznaczona: Srebrną i Złotą Odznaką Ligi Ochrony Przyrody, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

                Zofia Kądziela zmarła 9 października 1986 r. w Warszawie, a pochowana została w grobowcu rodzinnym swej siostry na cmentarzu w Kaliszu.

<powrót>