notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Władysław Glodt (1900-1982)

 

                Mgr Władysław Józef Glodt, profesor i dyrektor brzeskiego Liceum Ogólnokształcącego, urodził się 12 sierpnia 1900 r. w Bochni, w rodzinie nauczycielskiej Władysława i Marii z Czeppów.

                Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Jaśle w r. 1918. W roku następnym rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie w Albanii zmarł mu ojciec. Matka i on sam znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, dlatego też zrezygnował ze studiów i wrócił do Jasła, by móc zdobyć fundusze na dalszą naukę. Na Uniwersytet Jagielloński wstąpił ponownie w 1922 r., tym razem na Wydział Filozoficzny, gdzie studiował historię. Równocześnie dziekanat zaliczył mu rok nauki na Wydziale Prawa. W 1925 r. W. Glodt ukończył studia i podjął pracę w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym im. Króla St. Leszczyńskiego w Jaśle, a w r. 1926 został przeniesiony do Państwowego Gimnazjum w Brzesku, gdzie pracował do wybuchu wojny ucząc historii, geografii, nauki o Polsce współczesnej i okresowo języka niemieckiego. Ponadto opiekował się szkolnymi gabinetami - historycznym i geograficznym, Kołem Krajoznawczym, drużynami - harcerską i żeglarską im. S. Szolc-Rogozińskiego (od r. 1935). W lipcu 1935 r. był również opiekunem spływu zastępu żeglarskiego na trasie Mościce-Gdynia i Nowy Targ-Mościce. Interesował się także historią miasta i okolicy, co zaowocowało publikacją „Brzesko. Szkic historyczny”, zamieszczoną w „Sprawozdaniach dyrekcji Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Brzesku za rok szkolny 1930-31”.

                W czasie okupacji niemieckiej prof. W. Glodt nadal pracował w swoim zawodzie, biorąc udział w tajnym nauczaniu w zakresie szkoły średniej w Brzesku (1939-1941), Gosprzydowej (1941-1942), Tymowej i Charzewicach (1942-1945), a ponadto był również członkiem komisji egzaminacyjnych w Czchowie i Wojniczu. Za udział w konspiracji poszukiwany był przez gestapo.

                Po wyzwoleniu Brzeska, w lutym 1945 r. powrócił do pracy w Państwowym Gimnazjum i Liceum. W latach 1949-1955  pełnił funkcję dyrektora tejże szkoły. W r. 1955 opuścił Brzesko i przeniósł się do Krakowa, gdzie pracował w tamtejszym Kuratorium Oświaty i Wychowania, a następnie jako dyrektor LO w Prokocimiu. Odznaczony był wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

                Zmarł w Krakowie 13 września 1982 r. i tamże został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

<powrót>