notki

 biogragiczne

 

 

 

 

Franciszek Bal (1903-1982)      

 

                Franciszek Bal, historyk, wieloletni profesor Liceum Ogólnokształcącego i dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzesku, urodził się 13 maja 1903 r. w Skomielnej Białej koło Rabki, w rodzinie rolnika Jana i Elżbiety z domu Mroczek.

                Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, kształcił się w V Państwowym Gimnazjum w Krakowie w latach 1917-1925, a następnie studiował historię na Wydziale Filozoficznym na UJ w latach 1925-1929. Po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podchorążych Piechoty w Cieszynie w latach 1929-1930, pozostawał bez pracy aż do r. 1932. W tym roku podjął pracę jako nauczyciel kontraktowy historii i j. łacińskiego w Małym Seminarium Misyjnym oo. Franciszkanów w Niepokalanowie i w Prywatnym Gimnazjum w Sochaczewie, gdzie uczył do r. 1935. W roku szkolnym 1935/36 pracował w Państwowym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. W r. 1936 został nauczycielem historii i j. polskiego w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzesku, w którym pracował do wybuchu II wojny światowej. Lata okupacji prof. F. Bal spędził w Skomielnej, biorąc udział w tajnym nauczaniu i działając w Armii Krajowej. Aresztowany w 1945 r. został wywieziony w głąb ZSRR, skąd powrócił w lutym 1946 r. W tym roku ponownie podjął pracę nauczycielską w brzeskim Gimnazjum i Liceum, w którym pracował do 1949 r. Równocześnie, od 1947 r. uczył w tutejszym Państwowym Gimnazjum Handlowym, które później po różnych przekształceniach otrzymało nazwę Technikum Ekonomiczne. Od 1949 r. aż do przejścia na emeryturę prof. F. Bal był jego dyrektorem, a ponadto nauczycielem historii i propedeutyki. Jako dyrektor położył olbrzymie zasługi dla rozwoju szkoły. Dzięki niemu poszerzono bazę lokalową, zorganizowano pracownie chemiczną i towaroznawczą oraz bibliotekę, a także otwarto internat dla uczniów. W połowie lat 60-tych, dzięki jego zabiegom przy Technikum Ekonomicznym powołano Zasadniczą Szkołę Handlową i Zasadniczą Szkołę Zawodową o różnych kierunkach. Po przejściu na emeryturę F. Bal w latach 1972-1977 nadal uczył w prowadzonej niegdyś przez siebie szkole w niepełnym wymiarze godzin.

                Prócz pracy pedagogicznej pracował również społecznie w Powiatowej Radzie Narodowej, Zarządzie Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej i Towarzystwie Miłośników Ziemi Brzeskiej.

                Dyr. F. Bal był wielkim przyjacielem młodzieży, bardzo wrażliwym na jej problemy i trudności materialne, których w tamtych czasach nie brakowało. Zabiegał u władz o przydziały opału, ciepłej odzieży i obuwia, dbał o właściwe wyżywienie. Troszczył się też o właściwy poziom wychowawczy i o dyscyplinę. Jego wielka życzliwość dla młodzieży nie wykluczała faktu, że stawiał jej wysokie wymagania.

                Za wybitną pracę pedagogiczną i społeczną odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia, Złotą Odznaką ZNP, Medalem XXX-lecia, Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej oraz wieloma nagrodami resortowymi.

                Dyr. Franciszek Bal zmarł na zawał serca w szpitalu w Rabce 28 maja 1982 r. Pochowany został na cmentarzu w swej rodzinnej miejscowości - Skomielnej.

<powrót>