Osiągnięcia

 
 
 

Głównym celem Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku było i jest nadal odpowiednie przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w wyższych uczelniach różnego typu. Miarą jakości każdej szkoły są wyniki przyjęć na studia - brzeskie LO posiada w tej dziedzinie bardzo wysokie notowania. Rokrocznie opuszcza szkołę wielu absolwentów, z których zdecydowana większość podejmuje studia magisterskie na uniwersytetach, w wyższych szkołach czy akademiach. Pozostali kształcą się w szkołach typu policealnego i pomaturalnego. Tylko w sporadycznych przypadkach podejmują pracę zawodową bezpośrednio po ukończeniu Liceum. Cieszy fakt, iż z każdym rokiem zwiększa się liczba absolwentów naszego Liceum ubiegających się o indeks wyższej uczelni i przyjmowanych w szeregi studenckiej braci.

W "Zarysie dziejów Gimnazjum i Liceum w Brzesku" z roku 1978 można uzyskać informację, iż do tego roku średnio 30-60% brzeskiej młodzieży opuszczającej mury LO podejmowało dalsze studia na wyższych uczelniach. W ostatnich 20 latach można odnotować znaczną tendencje zwyżkową - średnia ta zwiększyła się do 75%. Dla przykładu przeanalizujemy wyniki efektów kształcenia z lat 1998/1999 i 1999/2000, opracowanych na podstawie dostępnego dla szkoły materiału.

Lp
Wyszczególnienie
Absolwenci r. szk. 1998/1999
Absolwenci r. szk. 1999/2000
1 Studia wyższe
71,12%
72,36%
2 Szkoły policealne
8,24%
9,86%
3 Nieznany los absolwentów
20,64%
17,76%

Wybór kierunków kształcenia i typów uczelni jest niezwykle urozmaicony. Nasi absolwenci znajdują się na listach przyjętych na studia medyczne, ekonomiczne, pedagogiczne, dziennikarskie, prawnicze, artystyczne, politechniczne itp. Niektórzy z nich studiowali także na prestiżowych uczelniach zagranicznych (np. w Niemczech, na Węgrzech, w Chinach, Stanach Zjednoczonych).

Wśród absolwentów szkoły jest wielu pracowników naukowych, prawników, lekarzy, nauczycieli, duchownych; są także aktorzy, muzycy, dziennikarze, politycy. Pracują oni w różnych środowiskach całej Polski, dając świadectwo swego dobrego przygotowania zawodowego jak również dojrzałego stosunku do życia.

Istotnym osiągnięciem LO w Brzesku są także bardzo dobre wyniki egzaminów dojrzałości. Ten pierwszy poważny i trudny egzamin sprawdza nie tylko wiedzę abiturientów, ale przede wszystkim ich umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania różnych życiowych problemów, a z tym zadaniem nasi maturzyści radzą sobie bardzo dobrze. Ilość osób uzyskujących pozytywny wynik egzaminów była zawsze bardzo wysoka, a wypracowania z języka polskiego wyróżniono kilkakrotnie w organizownym przez Ośrodek Metodyczny w Tarnowie, konkursie na najciekawszą pracę maturalną. Dane przekazane do Kuratorium Oświaty w Krakowie, a dotyczące wyników maturalnych w ostatnich dwóch latach przedstawiają się następująco:

Lp
Wyszczególnienie
Rok szkolny 1998/1999
Rok szkolny 1999/2000
1 Liczba absolwentów
194
152
2 % abiturientów przystępujących do egzaminu dojrzałości
99,5% tj. 193 osoby
100 % tj. 152 osoby
3 Liczba ocen niedostatecznych z części pisemnej matury
11
9
4 % absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości
94,3%
94,08%

Z powyższej tabeli wynika, że szkoła ma wysoką sprawność nauczania. Istotnym czynnikiem tego zjawiska jest zmiana od 6 lat struktury uczenia, polegająca na zamianie profilowania klas na system profilowania uczniów przez fakultety.
Osiągnięciem ostatnich lat jest zawarcie porozumienia, dotyczącego wspólnych egzaminów dojrzałości z egzaminami wstępnymi na uczelnie, z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Wyniki przedstawiają się następująco:

Lp
Rok szkolny
Nazwa uczelni
Liczba osób przyjętych na studia
Liczba zdających wspólny egzamin
1
1998/1999

AGH
PK

12
12
5
5
2
1999/2000
AGH
20
20
3
2000/2001
AGH
PWSZ
34
brak pelnych danych
35
40

Właściwe działania dydaktyczne brzeskiego LO potwierdzają także coroczne wyniki promocji uczniów do następnej klasy. Liczba niepromowanych była zawsze znikoma. Dyrekcja i nauczyciele LO dbali o wysoki poziom nauczania, dając także szansę tym, którzy z różnych powodów nie mogli nadążyć w przyswajaniu wiedzy. Podkreślić jednak należy tworzenie w szkole naukowej atmosfery i wyróżnianie uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce. Temu celowi służyły dawniej stypendia pieniężne, nagrody książkowe, a w ostatnich dziesięcioleciach bezpłatny udział w spektaklach teatralnych, wycieczkach krajowych, sesjach i sympozjach organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia; pochwały dyrektora w komunikatach radiowych oraz nagrody pieniężne dla Najlepszego Maturzysty, ufundowane przez Radę Rodziców.

Najciekawszą i bardzo cenioną przez młodzież oraz i rodziców forma nagradzania jest przyznawanie medalu "Sapere auso" uczniom uzyskującym średnią ocen 5,0 i powyżej. fotografia Zwyczaj ten rozpoczął się w roku szkolnym 1999/2000 z okazji rocznicy nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. W tabelce poniżej podajemy pierwszych medalistów:

Lp
Rok szkolny
Medaliści
1
1999/2000
(8 uczniów)
K. Bartosik, A. Biernat, M. Budzyn, E. Borcz, K. Golińska, A. Golis, U. Jaroszek, E. Wąs
2
2000/2001
(18 uczniów)
K. Bartosik, A. Biernat, A. Borcz, E. Borcz, L. Bochenek, M. Budzyn, B. Budzyn, A. Bursztyn, M. Cyga, K. Golińska, A. Golis, B. Gadziała, K. Gut, E. Haraf, U. Jaroszek, M. Maślak, M. Mleczko, E. Piekarczyk

Godnym odnotowania jest także udział naszej młodzieży w międzyszkolnych zawodach matematycznych, organizowanych przez Ośrodek Metodyczny w Tarnowie przez okres ok. 30 lat (z niewielkimi przerwami). W ostatnim roku 40 uczniów wzięło udział w międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur".

Od dwóch lat uzdolniona chemicznie młodzież bierze także udział w Konkursie Chemicznym, organizowanym przez Zakład Metodyki Nauczania Chemii przy UJ, odnosząc znaczne sukcesy.

Z inicjatywy dyrektora szkoły w roku szkolnym 1985/86 - Jana Makurata było zorganizowanie przez prof. Janinę Błoniarczyk i innych nauczycieli przedmiotów ścisłych "konkursu prac matematycznych" dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa tarnowskiego. Jego celem było promowanie uczniów podejmujących rozwiązanie trudnych problemów matematycznych przy wykorzystaniu wiedzy z pokrewnych dyscyplin naukowych, jak np.: fizyka, chemia, informatyka. Konkurs przez 13 lat dawał uzdolnionej matematycznie młodzieży województwa tarnowskiego szansę twórczej rywalizacji i możliwość wymiany poglądów na temat naukowej przyszłości. Czołowe miejsca zajmowali w nim często nasi uczniowie, np. Bogusław Cyganek dwukrotnie zdobył I miejsce, Jacek Banaszkiewicz - III miejsce, Jadwiga Pacura - II miejsce oraz A. Mika i J. Maślak - I miejsce.

Mocną stroną naszej szkoły był i jest sport. Uczniowie brali udział w bardzo wielu rozgrywkach różnego typu i uzyskiwali wysokie lokaty w finale wojewódzkim. Spośród nich wywodzi się wielu nauczycieli wychowania fizycznego oraz działaczy sportowych.

Lp
Wyszczególnienie
Rok
Finaliści/Osiągnięcia
1 Zawody sportowe (współzawodnictwo SPP w kategorii dziewcząt)
1997
Zespół LO z Brzeska
V miejsce
w Tarnowie
2 Mistrzostwa województwa tarnowskiego SPP dziewcząt
1998


Zespół LO z Brzeska
I miejsce
w finale wojewódzkim

3 Mistrzostwa wojewódzkie SPP w Sztafetowych Biegach Przełajowych
1998
Zespół LO z Brzeska
V miejsce
w finale wojewódzkim w Tarnowie
4 Małopolska Licealiada Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych
2000
Patrycja Mucha
I miejsce
5 Gimnazjada Młodzieży w siatkówce dziewcząt
1999
Zespół LO z Brzeska
II miejsce
w finale wojewódzkim
6 Małopolska Licealiada Młodzieży w piłce siatkowej chłopców

2000

Zespół LO z Brzeska
II miejsce
(Radocze k/Wadowic)

7 Małopolska Licealiada Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt
2000
Zespół LO z Brzeska
II miejsce
(Brzesko)

Nie można pominąć osiągnięć naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach różnego typu na wszystkich szczeblach (począwszy od etapu szkolnego, a skończywszy na centralnym). Propagowane w szkole i cieszące się wzięciem u najzdolniejszej młodzieży olimpiady i konkursy przyniosły ich uczestnikom i szkole szereg sukcesów. Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego przypomnijmy najważniejsze, poczynając od lat 60-tych.

Lp
Wyszczególnienie
Rok
Finaliści/Osiągnięcia
1 Konkurs "Tysiąclecie Państwa Polskiego"
1966
Jerzy Michno
Jan Werewka
Kazimierz Mleczko
III miejsce w finale wojewódzkim
2 Konkurs plastyczny "Przyjaźń" o tematyce "Kopernik-Ciołkowski-Gagarin"
1972

Bogdan Hasiak
I miejsce na etapie wojewódzkim za prace "Pierwszy kosmonauta"

3 Konkurs "Polska leży nad Bałtykiem"
1975
Bogdan Marzec
udział w eliminacjach centralnych
4 Konkurs "Polsko -Radzieckie braterstwo broni"
1973
Jacek Grabowski
Janusz Ropek wyróżnienie "Grand Prix" w Krakowie
5 Festiwale piosenki radzieckiej
1971-1974
Lucyna Gaweł
Wiesława Wojewoda laureatki w eliminacjach wojewódzkich
6 Olimpiada Ekologiczna
1988


1989

Wojciech Rosa
IV miejsce w eliminacjach centralnych
Beata Drąg
XII miejsce w eliminacjach centralnych

Grzegorz Odrobina
udział w eliminacjach centralnych

7 Olimpiada Fizyczna


1988


1996

Arkadiusz Śledź
tytuł laureata w eliminacjach centralnych oraz indeks wyższej uczelni


Andrzej Katolo
udział w finale centralnym
8 Olimpiada Chemiczna
1994
Józef Rosa
tytuł laureata w eliminacjach centralnych
9 Olimpiada Literartury i Języka Polskiego


1989


1993

Agata Drużkowska
udział w eliminacjach centralnych

Barbara Hauben
udział w finale centralnym
10 Olimpiada Matematyczna
1994
Lesław Ruchała
eliminacje centralne
11 Konkurs Wiedzy o Mazurku Dąbrowskiego
1997
Rafał Schmidt
V miejsce w finale centralnym
12 Olimpiada Historyczna
1997
Jerzy Mazur
udział w finale centralnym
13 Olimpiada Geograficzno-Nautologiczna
1997
Igor Kornaś
tytuł laureata w eliminacjach centralnych
14 Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej
1997
Agata Pikuła
udział w finale
15 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ZHP "Strofy o Ojczyźnie"


1978


1997

Halina Okaz
udział w finale centralnym

Agata Gawłowska
I miejsce w finale centralnym
16 Turniej Mickiewiczowski zorganizowany przez Telewizję Kraków
1995
Zespół LO z Brzeska
I miejsce w II etapie
17 Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

2000


2001

Anna Biernat
udział w II etapie
Bartosz Zięba
wyróżnienie w II etapie

Karolina Golińska
VI miejsce w finale
Anna Biernat
II miejsce w finale
Bartosz Zięba
IV miejsce w finale
Piotr Olczak

VI miejsce w finale
18 Olimpiada Języka Niemieckiego
1978
1979
Jadwiga Duda
udział
w eliminacjach centralnych
19 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
1981
Bogdan Babicz
laureat eliminacji centralnych
20 Turniej Wiedzy Filozoficznej

2000


2001

Jan Potępa
II miejsce
w eliminacjach wojewódzkich


Alina Kamińska
I miejsce
w eliminacjach wojewódzkich,
udział
w eliminacjach centralnych


Nasza młodzież mogła także rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne w zespołach chóralnych, muzycznych, tanecznych i recytatorskich. Artystycznie uzdolnieni uczniowie zapewniali oprawę artystyczną wielu imprez szkolnych, a także akademii, spotkań i obchodów organizowanych w różnych środowiskach regionu. W roku 1978 Kuratorium Oświaty i Wychowania przyznało szkole nagrodę i dyplom za wybitne zasługi na polu rozwijania artystycznych uzdolnień młodzieży. Nie sposób wymienić wszystkich ciekawych prezentacji. Nie podlegającym jednak dyskusji osiągnięciem szkoły lat powojennych było rozśpiewanie. W Liceum istniał szkolny chór prowadzony przez prof. H. Bystrzyńską, a później przez B. Skrobotowicza, natomiast w latach 70-tych chórem kierował prof. R. Wojnowicz. Słynne przeboje chóralne "Siadła pszczółka na badylu" i "Wieczorny dzwon" jeszcze dziś brzmią w uszach tych, którzy pamiętają owe czasy. Oprócz chóru istniał w latach 60-tych szkolny chórek występujący szczególnie na uroczystych pożegnaniach z maturzystami z piosenką "Upływa szybko życie" .

W brzeskim LO działały do lat 90-tych różne koła zainteresowań, w których uczniowie mogli poszerzać swe zainteresowania. Przeciętnie około 200 uczniów rozwijało swe uzdolnienia kołach przedmiotowych: j. polskiego, j. rosyjskiego, historycznego, geograficznego, chemicznego, matematycznego, fizycznego i biologicznego, uzupełniając swe wiadomości, rozwijając samodzielnie problemy z różnych dziedzin wiedzy, przygotowując się do samodzielnej pracy naukowej. Każde z wymienionych kół posiadało swój znaczny dorobek, np. Koło Polonistyczne wydawało przez 20 lat szkolne czasopismo "Spod Ławy", członkowie Koła Geograficznego prowadzili ciekawe badania dotyczące stosunków geograficzno-ekonomicznych rejonu brzeskiego, pozostałe zas koła przygotowywały młodzież do olimpiad i różnych konkursów.

Liceum w Brzesku stwarzało zawsze właściwy klimat do twórczego rozwoju swoich wychowanków, co owocowało dalszymi ich decyzjami życiowymi. Uzdolnienia recytatorskie, aktorskie, muzyczne, plastyczne naszej młodzieży można było podziwiać podczas organizowanych w szkole i w rejonie akademii, spotkań czy studniówek. Z tych szkolnych artystycznych debiutantów wywodzą się aktorzy (np. Edward Dobrzański - dziekan Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie, Alina Kamińska - aktorka teatru Bagatela w Krakowie, znana widzom całej Polski z telewizyjnych "Spotkań z balladą"), muzycy zespołu "Pod Budą" (W. Żurek, J. Hnatowicz) czy śpiewak operowy - Bogusław Zalasiński. Niemożliwym jest wymienienie wszystkich grup, zespołów, które w okresie powojennej działalności Liceum pojawiły się na szkolnej scenie artystycznej.

Osiągnięcia wychowawcze szkoły nie są tak wymierne jak te omówione powyżej. Nie da się ich określić w procentach ani zamieścić w tabelkach. Faktem jest jednak, iż LO w Brzesku zawsze uczyło swoich wychowanków umiejętności samodzielnego rozwiązywania życiowych problemów i dawało młodzieży duże możliwości współodpowiedzialności za życie szkoły. Praca wielu uczniów Liceum w Samorządzie Szkolnym oraz organizacjach młodzieżowych (Szczep Gwiaździsty, ZMS, LOK, PCK, LOP, OHP, SKKT) zmuszała do twórczego, odpowiedzialnego i dojrzałego działania, pomagała zaistnieć w grupie uczniowskiej i pozwalała na doskonalenie umiejętności współpracy z różnymi ludźmi: rówieśnikami, nauczycielami, dyrekcją. Wielu naszych działaczy samorządowych i organizacji młodzieżowych bez trudu podejmowało różne odpowiedzialne zadania w uczelniach i zakładach pracy. Spośród nich wywodzą się także ludzie sprawujący dziś ważne funkcje społeczne w Brzesku, województwie oraz różnych miejscowościach w całej Polsce.
Sukcesem wychowawczym jest wytworzenie w świadomości jej wychowanków szacunku do tradycji szkolnej. Rzadko która szkoła może pochwalić się tak bogatą obyczajowością jak nasza. Komersy (były jeszcze w latach 60-tych), studniówki, spotkania opłatkowe, "Jesienne stoliki", Święto Szkoły, pożegnanie maturzystów, chrzest pierwszoklasistów, poranki okolicznościowe, bale dla milusińskich - to tylko nieliczne przykłady działań tworzących mocną więź między uczniami i nie tylko.
Plan wychowawczy szkoły zakładał zawsze pogłębienie u wychowanków uczuć patriotycznych, a efektem tej pracy jest widoczny u młodzieży, a także absolwentów szacunek do symboli narodowych, a przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za "małą ojczyznę", czyli szkołę, miasto, najbliższą okolicę.
Niezwykłym zjawiskiem są także silne więzi koleżeńskie i przyjacielskie naszych absolwentów. Rokrocznie odbywają się w maju i czerwcu 3-4 zjazdy klasowe absolwentów szkoły, w których uczestniczą nauczyciele i dyrekcja. Fakt, że na takie spotkania przyjeżdżają ludzie z odległych od Brzeska miejscowości, a często także z zagranicy świadczy o potrzebie powrotu wspomnieniami w szkolne czasy. Takich sentymentalnych, wzruszających, a czasem dużo uczących spotkań może pozazdrościć nam niejedna szkoła.
Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia wychowawcze LO w Brzesku, ale koniecznym wydaje się zwrócenie uwagi na działalność charytatywną prowadzoną przez wiele lat przez Szkolne Koło PCK. W ostatnich latach młodzież naszej szkoły zbierała odzież, książki i zabawki, przekazując te dary dla Domu Dziecka w Jasieniu, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej i Domu Opieki Społecznej "CARITAS" w Brzesku. Niemniejsze zasługi na tym polu ma szczep Gwieździsty, który w latach 70-tych ufundował książeczkę mieszkaniową z pełnym wkładem dla wychowanka Domu Dziecka w Jasieniu, prowadził i nadal to czyni, systematyczne akcje wspomagania Centrum Zdrowia Dziecka (obecnie akcja "Grosik") oraz w związku z powodzią w 1997 r. aktywnie włączył się w akcję "Zeszyt".
Wyrobienie wrażliwości na los drugiego człowieka: starszego, samotnego, chorego, niedołężnego, owocuje w dalszym życiu, już dorosłym, naszych absolwentów.
Brzeska najstarsza średnia szkoła, nestorka - dziewięćdziesięcioletnia staruszka prężnie się rozwija, nawiązuje do pięknych wzorów poprzednich pokoleń oraz stawia sobie nowe, trudne, na miarę dzisiejszych czasów zadania, nawiązując do wiersza Asnyka:

"Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach.
Nieście więc wiedzy pochodnie na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach."